Hopp til innhold

Marinarkeologi

Leter etter historiske skatter på havbunnen

GeoPluss på Randaberg utenfor Stavanger bruker geofysiske metoder og teknologi fra subseaindustrien for å utføre arkeologiske undersøkelser på havbunnen.

Primærmarkedet til GeoPluss er offshore- og subseaindustrien. Bedriften tilbyr dataprosessering, kvalitetskontroll og rapportering av undersøkelsesdata. Det skjer hovedsakelig gjennom produksjon av terrengmodeller i 3D, tolkninger og analyser av geofysisk data.

Siden GeoPluss startet i 2016, har bedriften fått en bred kundemasse. Blant disse er Equinor, Subsea7, Norske Shell, Okea, IKM, Norkyst og DeepOcean.

I tillegg har bedriften spesialisert seg på sjøbunnskartlegging - kystnært og i havner. De siste årene har bedriftens kompetanse og erfaring også ledet inn i markedet for marinarkeologiske undersøkelser.

Samarbeid om marinarkeologi
I 2017 ble GeoPluss med i prosjektet «Funn i Hafrsfjord», som leter etter konkrete bevis på at slaget i Hafrsfjord i år 872 faktisk fant sted. Der fikk bedriften god erfaring med marinarkeologiske undersøkelser.

Samarbeidet førte til kontakt med Stavanger maritime museum, som er et spesialmuseum for Sørvestlandets maritime historie. Bedriften og museet utvekslet erfaringer rundt kjente arbeidsmetoder og utstyr i subsea- og survey-industrien samt hva som er vanlig i arkeologiens verden. Det ble klart at erfaringene fra begge parter kan brukes til gjensidig nytte.

Dette ledet videre til et samarbeid mellom museum og privat næringsliv i form av prosjektet «Maktens havn», hvor man kombinerer arkeologi og teknologi fra offshoreindustrien i en innovativ og grensesprengende forskningsundersøkelse.

Nå er bedriften også med i kartleggingen av havbunnen i den historiske havnen Avaldsnes, hvor sjøveiene møtes, og hvor konger og høvdinger har hatt sete fra bronsealderen til middelalderen. Seniorgeolog Hallgjerd Håbakk Ravnås i GeoPluss tar for tiden en doktorgrad i nye metoder for kartlegging av kulturminner under vann.

Illustrasjon av hvordan man tenker vraket ser ut på havbunnen

VRAK: Det ligger flere velbevarte vrak i de tykke og funnrike kulturlagene på havbunnen ved Avaldsnes. Minst ett av disse vrakene er fra middelalder, og det er stor sjans for at havbunnen skjuler flere skip – fra vikingtid eller enda eldre tider.Ill: M.Ditta/MUST

Utvikler nye metoder
Hovedmålet til doktorgradsprosjektet er å utvikle nye metoder for innsamling og prosessering av geofysiske data som gir informasjon om hva som befinner seg på sjøbunnen, i de øvre sedimentlag og i overgangen fra fjære til land i middelalderhavnen ved Avaldsnes. Dette vil gi kunnskap om både geologi og arkeologi i området.

Kartlegging på grunt vann er utfordrende og det vil blant annet bli benyttet en autonom farkost (ASV) utviklet av Institutt for energiressurser ved Universitetet i Stavanger til datainnsamling.

KARTLEGGING: Ved bruk av ekkolodd med flere stråler, en type sonar som brukes til å kartlegge havbunnen, kan man finne sunkne skip utenfor Avaldsnes.

En maritimarkeologisk undersøkelse knyttet sammen med bruk av geofysiske metoder og teknologi fra subseaindustrien vil være nøkkelen til å forstå både hvorfor, og hvordan, Avaldsnes har vokst frem som maktsenter, noe som vil gi en unik innsikt i dagliglivet i en middelalderhavn.

Undersøkelsene av områdene kan dermed bli foretatt med ikke-destruktive metoder i motsetning til tradisjonell fysisk sjaktgraving som kan forstyrre og ødelegge fornminner, strukturer og kulturlag.

Forskningsresultater og nye utstillinger på Avaldsnes vil være av stor interesse for publikum, og stimulere kulturturismen i regionen.

Kunnskapsutveksling på tvers av sektorer
Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, så vel som EU sin forskningspolitikk, oppfordrer til samarbeid mellom akademia, næringsliv og offentlig forvaltning. I prosjektet «Maktens havn» samarbeider GeoPluss med Stavanger Maritime museum, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, Saga Subsea samt Avaldsnesprosjektet i Karmøy kommune.

Prosjektet er derfor et godt eksempel på kunnskapsutveksling på tvers av sektorer og posisjonerer GeoPluss i forhold til nye og spennende prosjekter årene fremover.

GeoPluss AS

 

Etableringsår:

2016

Antall ansatte:

3

Omsetning i 2019:

1,8 MNOK

Bedriftens tlf.:

+ 47 995 73 198

Bedriftens e-post:

post@geopluss.no

Bedriftens nettside:

www.geopluss.no

Kontaktperson:

Hanne Taarland

Kontaktpersons e-post:

hanne@geopluss.no

Kontaktpersons mobiltlf.:

+ 47 995 73 198