Hopp til innhold

Fiskeri og havbruk

Lytter for å overvåke og oppdage linebrudd

Ved bruk av akustiske sensorer og trådløs overføring kan Scanmatics system overvåke fortøyningslinene til flytende offshoreinstallasjoner. Nå ser bedriften mot nye markeder innen flytende havvind og havbruk.

Bruk av sensorer under vann og IoT-teknologi (Internet of Things) er viktige satsningsområder for Scanmatic som har utviklet flere løsninger for overvåking av forankringsliner.

Scanmatic benytter spisskompetanse innen sensorteknologi, databehandling og datakommunikasjon for å designe og levere spesialiserte instrumenterings- og kommunikasjonsløsninger.

Utfordret av kunden
Scanmatics fokus på overvåkning av forankringsliner startet i 2014 da en av deres kunder utfordret dem til å ta frem en mer robust inklinometerløsning enn det som var tilgjengelig på markedet. Et inklinometer monteres på forankringslinen for å måle dens vinkel og dermed detektere linebrudd.

Dual inklinometer

VINKELMÅLER: Et inklinometer måler vinkelen til installasjonens forankringsline i forhold til gravitasjonsretningen. Foto: Scanmatic

Spesielt kablene som krysset det bevegelige området mellom installasjonen og inklinometeret på forankringslinen var utsatt for mye slitasje og skader. I samarbeid med kunden designet Scanmatic et nytt system som reduserer sannsynligheten for kabelfeil betraktelig.

Fant ny løsning i en annen bransje
Selv om kablede sensorer gir mange fordeler i form av hyppig dataavlesing og høy målenøyaktighet er de utfordrende å bytte under vann, og lite egnet for montasje på eksisterende installasjoner. Scanmatic ønsket seg tidlig et kabelfritt alternativ.

Løsningen fant Scanmatic i en sensor vanligvis brukt til å måle helt andre ting enn linebrudd og fra en helt annen bransje enn olje og gass, nemlig marinbiologisk forskning. Dette er små sensorer som vanligvis festes til fisk for å studere deres bevegelsesmønster. De sender sine data trådløst ved hjelp av hydroakustikk, dvs. lyd i vann, og med moderne mikroelektronikk har de en batterilevetid på mer enn ti år.

Sensorens størrelse er langt mindre enn eksisterende hydroakustiske løsninger innen forankringsovervåking, noe som forenkler installasjonen. Løsningen har også en langt lavere kostnad slik at kunden benytte sensorer til å oppnå situasjonsforståelse om infrastruktur under vann der dette ikke tidligere var økonomisk forsvarlig.

Scanmatic omtaler gjerne løsningen som «Internet of things under water».

Konseptet har skapt stor interesse og mange positive tilbakemeldinger fra kunder. I juni 2019 ble de første sensorene installert med ROV på forankringslinene til en FPSO i Nordsjøen og den første systemtesten var en stor suksess.

Stort globalt markedspotensial
Markedspotensialet for lineovervåkning er enormt. Fire av fem flytende installasjoner på norsk sokkel mangler eller har ikke et tilfredsstillende system for å overvåke liner og oppdage linebrudd. Det er grunn til å tro at tallene er lignende for andre områder i verden.

Når det gjelder nybygg er antallet flytende produksjons- og lagerenheter (FPSO), flytende LNG-er (FLNG) og andre flytende installasjoner innen olje- og gassbransjen økende de kommende årene. Det forventes mange utbygginger, spesielt utenfor Brasil.

Scanmatic har allerede levert tradisjonelle kablede systemer i Norge, Mexicogulfen og Vest-Afrika, og er en etablert leverandør innen olje- og gassindustrien med blant annet APL og MacGregor på kundelisten.

For det nye akustiske konseptet er Scanmatic allerede i gang med prosjekter offshore i Norge og Vest-Afrika. Innen havbruk er Scanmatic blant annet i gang med leveranse til Nordlaks' prestisjeprosjekt Havfarm1. 

HAVBRUK: Nordlaks' Havfarm1 har sensorer fra Scanmatic. Illustrasjon: Nordlaks

Scanmatic

 

Etableringsår:

1971

Antall ansatte:

53

Omsetning 2018:

MNOK 124,5

Bedriftens tlf.:

37 05 95 00

Bedriftens e-post:

company@scanmatic.no

Bedriftens nettside:

www.scanmatic.no

Kontaktperson:

Christian B. Jørgensen

Kontakpersons e-post:

Christian.jorgensen@scanmatic.no

Kontaktpersons mob:

93 06 86 49