Hopp til innhold

Fornybar energi

Fra fisk til boring, og fra boring til vind

I 2008 hadde 4Subsea en idé om at boreoperasjonene på Skarvfeltet i Nordsjøen burde vært styrt av faktiske måledata, og ikke kun av designparametre.

4Subsea fikk med seg oljeselskapet BP på ideen og gikk ut i markedet for å finne gode instrumenteringsløsninger. Sensorene som fantes på markedet var imidlertid dyre, store, tunge og lite pålitelige.

Samtidig kom 4Subsea i kontakt med Thelma Biotel, et selskap med utspring i SINTEF som drev med adferdsstudier av fisk, kalt fisketelemetri. De hadde utviklet sensorløsninger som ble operert inn i fisk for å overvåke adferd og vandringsmønstre til villfisk. De brukte svært små og strømgjerrige sensorer med lang batterilevetid.

Samarbeidet førte til at 4Subsea utviklet en variant som var egnet for overvåking av boreoperasjoner. I løpet av Skarvprosjektet 2008-2012 gikk sensoren fra å være en prototype i pilottest til å bli primærløsningen for feltet. I samme periode ble løsningen tatt i bruk av Equinor for deres boreoperasjoner. Etter dette valgte man å videføre teknologiutviklingen for oljeindustrien som eget selskap under 4Subsea.

OVERVÅKER: Sensorteknologien kan brukes til å overvåke produksjon av olje og gass, boreoperasjoner og strukturellintegritet for havvindmøller. 

Økt presisjonsnivå
4Subsea delte en periode kontor med Prox Dynamics (nå FLIR Systems), som utvikler små dronehelikoptre til forsvarsindustrien. Samhandlingen førte til at de videreutviklet sensorteknologien til et presisjonsnivå som tilsvarer å fly autonome droner, hvilket økte både robustheten og datakvaliteten til et nivå man tidligere ikke hadde sett i oljebransjen.

I dag har sensorene bokført mer enn 1 million timer logging med svært høy oppetid og uten betydelige feil, og de brukes av de fleste operatører på norsk sokkel. Løsningen kalles SWIM™ og er en digital tvilling som reduserer risiko og kostnader ved boreoperasjoner. I 2018 mottok 4Subsea en Product Leadership Award fra analytikerselskapet Frost & Sullivan, som mener løsningen gir kritisk beslutningsstøtte til oljeselskapene.

Inn i fornybar energi
Parallelt med dette har 4Subsea siden 2009 benyttet kompetansen fra olje og gass inn i fornybar energi, noe som har resultert i mer enn 250.000 timer med engineering fordelt på både bunnfast og flytende havvind, blant annet for Equinors Hywind-prosjekter.

I dag jobber 4Subsea med en ny variant av teknologien som blir spesialutviklet for datadrevet design, levetidsforlengelse og kabelintegritet på havvindmøller. Som for SWIM™ går dataene inn i en digital tvilling som kombinerer datamodeller og algoritmer utviklet av selskapets domeneeksperter.Sensor in use

HØY OPPETID: I dag har sensorene bokført mer enn 1 million timer logging med svært høy oppetid og uten betydelige feil, og de brukes av de fleste operatører på norsk sokkel. Foto: 4Subsea

4Subsea igangsatte to pilotprosjekter innenfor havvind i 2020, hvorav den ene foregår på Zefyros. Den digitale tvillingen for vind vil kunne redusere produksjonskostnader for havvindmøller ved å forlenge levetiden på ustyret og redusere risikoen for feil på utstyr i produksjon.    

4Subsea har levert løsninger til markedet siden 2007, og har de ledende operatørene og leverandører innenfor olje, gass og havvind på kundelisten, blant andre Equinor, Shell, Wintershall, Lundin, OKEA, ConocoPhillips, AkerBP, Odfjell Drilling, Nexen, EnQuest, BP, Seaway 7 og Kværner.

4Subsea

 

Etableringsår:

2007

Antall ansatte:

86

Omsetning 2019:

147 MNOK

Bedriftens telefon:

66 98 27 00

Bedriftens nettside:

https://www.4subsea.com/

Kontaktperson:

Ina Ellingsen

Kontaktspersonens e-post:

ina.ellingsen@4subsea.com

Kontaktpersonens mobil:

+47 99 29 61 14