Hopp til innhold

Fornybar energi

Produserer strøm fra vind, sol og bølger

Den erfarne ingeniøren ble permittert på grunn av oljenedturen, men fikk ideen til et nytt, fleksibelt fundament for vindturbiner som henter energi fra vind, sol og bølger samtidig: Flex2power.

Rosenberg i Stavanger drev med skipsbygging helt frem til oljealderen kom til Norge på 1970-tallet. Etter dette omstilte Rosenberg seg til å bli en teknologibedrift med rolle som EPCI-kontraktør (ingeniørarbeid, innkjøp, konstruksjon og installasjon) til olje- og gassindustrien. Konsernet Worley, som er heleier av Rosenberg Worley, ser nå store muligheter til å bidra innenfor industrien som bygges rundt fornybar energi.

Ble permittert – fikk ny idé

Ideen til Flex2power-konseptet oppstod i 2016 hos en av Rosenbergs erfarne ingeniører som gikk permittert på grunn av nedturen i aktivitet som oppstod på grunn av fallet i oljeprisen. Ideen var å utvikle et fleksibelt fundament for vindturbin som reduserte vekt og kostnader for fundamentet, samtidig som man opprettholdt styrke og stabilitet.

Tanken var å spille på lag med kreftene i havet. Senere ble konseptet komplettert med å ta ut energi fra både bølger og sol på samme fundament. Dermed ble konseptets konkurransekraft ytterligere styrket. Løsningen ble patentert i tre patenter og plassert i et eget selskap, Flexible Floating Systems AS. Rosenberg Worley har inngått en eksklusiv avtale med selskapet om å bruke teknologien.

Henter energi fra tre kilder
Konseptet er basert på en halvt nedsenkbar flyter i senter som vindturbinen plasseres på. Flyteren har en bunnramme i betong og er forankret til sjøbunnen ved hjelp av et standard forankringssystem. Resten av fundamentet er en stålstruktur. Omkring flyteren plasseres fire fleksible kuber i stål med pongtonger som flyter i havoverflaten. Bevegelsen i bølgene konverterer energien i bølgene til elektrisitet via et hydraulikksystem som driver en generator.

Konseptet er promotert globalt og har oppnådd betydelig markedsinteresse hovedsakelig på grunn av lavere kostnad og mindre arealbruk i havet. Prosjektet er tatt opp som et klyngeprosjekt i Energy Transition Norway, ETN, og støttes dermed av alle norske energiselskaper fordi energiselskapene sitter i ETNs tekniske komité som beslutter hvilke prosjekter som skal støttes.

Mer effektivt og mindre bruk av areal
De store fordelene med Flex2power-konseptet er lavere kostnad for fornybar energiproduksjon. Konseptet bruker mye mindre havareal fordi energien hentes fra både vind, bølger og sol. Det er unikt ettersom ingen andre konsepter produserer energi fra flere fornybare kilder på samme fundament i den utstrekning som Flex2power gjør.

Sammenlignet med et rent havvindkonsept vil man kunne doble energiproduksjonen på tilnærmet samme fundamentkostnad for flyter, forankring, omformerstasjon og kabel til land. Kalkulasjoner viser at løsningen kun beslaglegger en sjettedel av havarealet sammenlignet med rene havvind-konsepter.

Ser et stort markedspotensial
Markedet for flytende havvind forventes å øke betydelig globalt i årene som kommer. Flex2power har potensial til å ta en betydelig del av dette markedet globalt. Klarer pilotanlegget, som er under planlegging. å demonstrere sin kostnadseffektivitet, robusthet og arealeffektivitet, er veien åpen for en meget god markedsuttelling.

Rosenberg Worley

 

Etableringsår:

1896

Antall ansatte:

1100

Omsetning i 2022:

NOK 6 mrd.

Bedriftens tlf.:

+47 51932000

Bedriftens e-post:

Rosenberg@worley.com

Bedriftens nettside:

www.worley.com/rosenberg

Kontaktperson:

Knut Høiland

Kontaktpersons e-post:

Knut.Hoiland@worley.com

Kontaktpersons mobiltlf.:

+47 930 94800