Hopp til innhold

Fornybar energi

Styrer vindkraftverk på en smartere måte

Origo Solutions så det var store verdier å hente på smartere drift og produksjon ved å styre og overvåke vindkraftverk som en helhet.

Origo Solutions er et norsk teknologiselskap med hovedkontor i Kristiansand som leverer og integrerer løsninger for kontroll, automasjon, sikkerhet og data management. Selskapet er en del av Moreld-konsernet. Markedene er fornybar energi, olje og gass, prosessindustri og marine næringer.

Selskapet designer og utvikler programvareprodukter og løsninger, tilbyr ingeniørtjenester og nøkkelferdige prosjektleveranser inklusive mulighetsstudier, spesifikasjoner, design, detaljteknikk, implementering, testing, installasjon, igangkjøring og servicestøtte.

Selskapet leverte styringssystemet (SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition) til Hywind Scotland, verdens første flytende havvindkraftverk med fem flytende havvindturbiner, og har nå mottatt kontrakt på å levere tilsvarende type løsning for vindparkene Dogger Bank A, B og C.

Så mulighet til å tilføre økt verdi
Origo Solutions’ SCADA-leveranse viser at erfaringer og utprøvde løsninger fra systemleveranser innenfor olje og gass meget godt kan benyttes innen andre sektorer – og på den måten være med på å åpne muligheter i nye markeder.

Etter å ha levert styringssystemet SCADA til Hywind Scotland, tok bedriften et steg tilbake for å vurdere hvordan den kunne bidra for å tilføre økt verdi til produksjon av fornybar energi. Origo Solutions så at det var store verdier å hente på smartere drift og produksjon ved å styre og overvåke vindkraftverket som en helhet.

Origo solutions kontrollrom.jpg

FULL KONTROLL: Fleksibilitet og struktur for data management på tvers av ulike leverandører gir kunden kontroll og tilgang til egen data.

Dette resulterte i systemplattformen SCADA+, en fleksibel og skalerbar systemplattform for smart og optimal drift. I tillegg er SCADA+ et viktig fundament for økt optimalisering og automasjon. 

Bedre situasjonsforståelse
SCADA+, og Origo Solutions’ helhetlige fokus på optimal produksjon, gjør at operatøren får en forbedret situasjonsforståelse ved at de kan overvåke og håndtere informasjon på tvers av ulike leverandører og tjenester.

Data som er samlet inn struktureres i SCADA+ datamodell og kan gjennom åpne grensesnitt deles med tredjeparter for videre analyse, predikering og intelligente tjenester. SCADA+ orkestrerer også styring og kontroll av vindkraftverket, en rolle som er nødvendig etter hvert som man går mot smartere og semiautonom produksjon og styring.

Vindkraftverk er komplekse og mange aktører er involvert. Muligheten for et felles sted for styring, monitorering og kontroll er viktig for å støtte operatøren. Samtidig er det behov for å samle, strukturere og dele data samt ha et fundament som kan prioritere og iverksette smart og intelligent styring.

Mål om 40 prosent omsetning fra fornybar
Kontrollromsløsningen som leveres til Dogger Bank A, B og C er verdens første i sitt slag, men det er flere aktører som ser fordelene det representerer. Selskapet mener potensialet i markedet er enormt. Alle større aktører vil prioritere å få en overordnet løsning på plass.

Origo Solutions har som klart mål at 40 prosent av omsetningen skal komme fra fornybar bransjen innen 2025. SCADA-løsningen er en av grunnsteinene i denne målsetningen.

Navn:

Origo Solutions AS

Etableringsår:

1977

Antall ansatte:

60

Omsetning i 2019:

119 MNOK

Bedriftens tlf.:

+47 920 80 500

Bedriftens e-post:

Post@origo-s.no

Bedriftens nettside:

https://www.origo-solutions.com/

Kontaktperson:

Rune Reinertsen

Kontaktpersons e-post:

rure@origo-s.no

Kontaktpersons mobiltlf.:

+47 99 48 00 15