Hopp til innhold

Fornybar energi

Dynamiske kabler for bruk til havvind

Unitech har i flere tiår spesialisert seg på å designe, produsere og levere undervannsutstyr til olje- og gassektoren med produkter som koblinger og kabler. Nå rettes oppmerksomheten mot havvind.

Bedriften ser at verden beveger seg i takt med det grønne skiftet, og skuer et hav som skal elektrifiseres, særlig gjennom offshore vind. For å realisere en slik elektrifisering, er man avhengig av gode strømkabler til undervannsbruk. Det gjelder for havmerder, ladestasjoner til båt og undervannsdroner, offshore vindmøller eller annet.

Ideen oppstod gjennom klyngeprogrammet

Unitech deltok i klyngeprogrammet via GCE Ocean Technology og kom i kontakt med kunder som adresserte problemer med eksisterende design, standarder og leveringstider. Gjennom dialog med kundene forstod de raskt at dette var noe de hadde kompetanse til å løse.

Kunnskapen og erfaringen Unitech hadde fra kabelproduksjon så ut til å være direkte overførbar til design og produksjon av strømkabler. Produktene har mange fellestrekk, både i oppbygning og produksjon.

Lengre levetid og lavere kostnad
Bedriftens dynamiske kabler for flytende havvindturbiner er designet for å unngå kjente feilmekanismer. De gir lengre levetid og en lavere produksjons- og installasjonskostnad. Unitech har også designet kabler som fungerer som kombinerte fortøyningsliner og kabler. For øyeblikket har de flere kabeldesign inne for patentering og er i gang med få disse kvalifisert og demonstrert.

Zefyros havvindmølle

LADESTASJON: I løpet av året skal blant annet en subsea ladestasjon for trådløs lading av undervannsdroner kobles til havvindmøllen Zefyros. Foto: Unitech

Unitech kjøpte Zefyros (tidligere Hywind demo), som i sin tid var verdens første flytende havvindmølle, fra Equinor tidligere i år. Zefyros er et symbol på bedriftens satsing innen fornybar sektor, og testingen av ny, grønn teknologi for havet. I løpet av året skal blant annet en subsea ladestasjon for trådløs lading av undervannsdroner kobles til. Unitech kommer også til å benytte Zefyros til å demonstrere flere av bedriftens nye kabelløsninger og som hub for nye flytende piloter innen havvind.

Nødvendig for lønnsomhet uten subsidier
Før Unitechs patentsøkte løsninger fantes det ingen fullgode løsninger på dynamiske kabler. Produktene deres leverer en driftssikkerhet, levetid og kostnadseffektivitet som er nødvendig for at flytende havvind skal bli lønnsom uten subsidier.

Hittil har produktene blitt godt mottatt i markedet. Den første kontrakten er signert, og bedriften forventer at de nye produktene i løpet av få år vil gi større omsetning enn omsetningen fra subsea i dag.

Unitech

 

Etableringsår:

1984

Antall ansatte:

40

Omsetning i 2017:

118

Bedriftens tlf.:

55 30 05 70

Bedriftens e-post:

office@Unitechsubsea.com

Bedriftens nettside:

http://www.Unitechsubsea.com

Kontaktperson:

Gunnar Birkeland (CEO)

Kontaktpersons e-post:

Gunnar.birkeland@Unitechsubsea.com

Kontaktpersons mobiltlf:

909 81 029