Hopp til innhold

Helse og medisin

Dykkerteknologi behandler pasienter etter hjerneslag

NUI AS bruker dykkerteknologi til å behandle pasienter med funksjonssvikt etter hjerneslag, kreftpasienter og pasienter med skader i vev og i sentralnervesystemet.

NUI (Norsk Undervannsintervensjon) er eid av en non-profit-forening og holder til like i sjøkanten på Laksevåg i Bergen. I mer enn 40 år har bedriften bygget opp unik kompetanse, erfaring og fasiliteter innen undervannsteknologi rettet mot olje- og gassindustrien.

NUI tilbyr subsea- og dykkeindustrien et stort mangfold av produkter og tjenester; herunder forskning og utvikling, hyperbar beredskap, engineering, trykktesting av maskiner og utstyr, medisinske tjenester samt rådgivning og opplæring.

Så muligheten for et privat behandlingstilbud
Ideen til å bruke teknologien og kompetansen innenfor helse har utspring i NUIs unike kompetanse og erfaring innen gassbehandling, metningsdykking og dykkemedisin, samt deres trykkammersystem.

Hyperbar oksygenbehandling (HBO) er en gammel behandlingsform med få alvorlige bivirkninger. Den går ut på å puste 100 prosent oksygen i et trykkammer som tilsvarer trykket i 14-18 meters dyp i sjø. Dette fører til en dramatisk økning av tilgjengelig oksygen for kroppens celler, noe som blant annet kan bidra til reparasjon av ødelagt vev og ta knekken på kreftceller.

TILPASSET: Videoen viser NUIs kammeranlegg slik det er tiltenkt brukt til hyperbar mottaksberedskap for evakuerte metningsdykkere på norsk sokkel. Ett av disse trykkamrene er det gjort tekniske tilpasninger på for å kunne levere HBO-behandling, samtidig som NUI ivaretar funksjonen som senter for hyperbar mottaksberedskap.

I Norge leveres HBO-behandling via Haukeland sykehus, men bare for et svært begrenset antall diagnoser og pasienter. Fordi NUI har et operativt metningsdykkesystem, så bedriften muligheten til å kunne tilby behandlingen for de som ikke slipper til via det offentlige.

Tidligere eksisterte det ikke et privat behandlingstilbud i Skandinavia. NUI har siden 2015 levert Skandinavias eneste private tilbud for hyperbar oksygenbehandling. Pasienter som ikke slipper til i det offentlige helsevesenet kan motta HBO-behandling ved NUI.

Stor kapasitet og ingen ventelister
Ved å bruke NUIs eksisterende trykkammerkapasitet, kunnskap og erfaring, kunne de etablere en trygg og sikker HBO-behandling, basert på sikkerhetstankegang fra offshorebransjen. Bedriften kan ta imot pasienter fra hele landet og ellers i Skandinavia. De har stor kapasitet og ingen ventelister.

HBO_NUI.jpg

MED I KAMMERET: Personell fra NUI er alltid med i kammeret under behandling. Dette for å kunne veilede og overvåke pasientene. Foto: NUI

Ved behov kan de utvide behandlingskapasiteten ved å ta i bruk flere av deres trykkamre. Bedriften mener selv at dette ikke ville vært mulig uten aktivitetene de har innen olje- og gassvirksomheten.

Pasientene behandles for diagnoser som er anbefalt av det europeiske referanseorganet ECHM, og det amerikanske referanseorganet UHMS. I tillegg tilbys behandling for diagnoser som har vist positive resultater ved gjennomførte studier.

Stort markedspotensial
Tilbudet har blitt meget godt mottatt av kundene, og det er flere gode pasienthistorier å vise til.

Markedet for denne type behandling av pasienter er potensielt svært stort. Til enhver tid lever om lag 45 000 mennesker i Norge med kroniske skader etter hjerneslag. Her kan HBO-behandling brukes til pasienter med kronisk funksjonssvikt etter hjerneslag.

Hvert år får over 30 000 mennesker kreft i Norge, og pasienter med kreft ser også ut til å kunne ha effekt av behandlingen, fordi kreftceller ikke tåler høyt oksygentrykk. Pasienter med diverse vevsskader og skader i sentralnervesystemet har ofte også nytte av behandlingen.

Navn:

NUI As

Etableringsår:

1976

Antall ansatte:

15

Omsetning i 2019:

NOK 44 163 373 (2020: 26 259 598)

Bedriftens tlf.:

55 94 28 00

Bedriftens e-post:

post@nui.no

Bedriftens nettside:

www.nui.no

Kontaktperson:

Rolf Røssland

Kontaktpersons e-post:

rro@nui.no

Kontaktpersons mobiltlf.:

950 59 595