Hopp til innhold

Karbonfangst og lagring

Fanger karbon på en miljøvennlig måte

Inspirert av Paris-avtalen utviklet selskapet GreenCap Solutions en bærekraftig teknologi for karbonfangst som er helt uten skadelig avfall.

GreenCap Solutions (GCS) har de siste sju årene jobbet med å utvikle en ny teknologi for fangst av karbondioksid fra lavkonsentrasjonskilder. Bedriftens metode for karbonfangst er basert på en fysisk prosess som ikke involverer kjemikalier eller fossile kilder. De har fokusert på å demonstrere teknologien, først fra luft med Direct Air Capture (DAC), altså fjerning av CO2 direkte fra atmosfæren.

Selskapet ble etablert som en direkte konsekvens av klimatoppmøte i slutten av 2015 og Parisavtalen som satte tydelige mål for å redusere CO2 nivået i atmosfæren.

Ønsket å utvikle ny, bærekraftig teknologi
En av gründerne, Tor Christensen, har arbeidet med konvensjonell CO2-punktfangst over lang tid, og ønsket å utvikle en teknologi som var helt bærekraftig og ikke medførte skadelig avfall som ofte oppstår ved kjemisk/amine-basert fangst.

GreenCap har demonstrert verdens første CO2-fangst pilotanlegg basert på en fysisk prosess ved bruk av mineraler. CO2 som råvare er allerede et stort marked innenfor industri og jordbruk.

Bedriften kan tilby CO2 fanget fra luften og dermed gi et bedre klimaregnestykke for sluttkunden. Fokuset er å gjøre fangst fra luften energieffektivt og kommersielt konkurransedyktig.Stort globalt marked

GreenCap har per i dag den eneste 100 prosent miljøvennlige løsningen på markedet, mulighetene markedsmessig er derfor store gjennom inngåelse av internasjonale partnerskap.

Det forventes også at CO2-fjerning vil bli et stort globalt marked om noen år, enten det skjer gjennom CCU (karbonfangst og utnyttelse), eller CSS (karbonfangst og -lagring).

Det internasjonale energibyrået, IEA, anslår at utviklingen av karbonfangst fra luft vil gå fra 70 millioner tonn årlig i 2030, til 630 millioner tonn årlig i 2050.

Tre kommersielle løsninger
De siste årene har bedriften nådd flere viktige tekniske milepæler:

  • 2019: Z10-pilotenheten demonstrerte et DAC-anlegg med kapasitet på 10 tonn karbon fanget/år i Norge
  • 2022: Z50 pilotenheten ble satt sammen og installert i Norge, et DAC-anlegg med kapasitet på 50 tonn karbonfangst/år
  • 2023: Neste skalerte enhet er under utvikling og forventes å bli produsert og installert på et kundested i begynnelsen av neste år (2024),

GCS planlegger for tiden videreutvikling til tre kommersielle løsninger:

  1. En kommersiell DAC-enhet som skal tilpasses drivhusmarkedet (Agtech/Landbruksteknologi), for DAC-fangst med sluttproduktet lav-renhets CO2
  2. Tilpasning av DAC-enhet til kommersielle prosjekter for å passe til det voksende markedet innen C02-fjerning og kraft til X-løsninger (CO2 med høy renhet). (X-en kan referere til ett av følgende: kraft til ammoniakk, kraft til kjemikalier, kraft til drivstoff, kraft til gass, kraft til hydrogen, kraft til væske, kraft til metan).
  3. Tilpasning av teknologi for å passe til et punktkildesystem med karbonkonsentrasjoner i området mellom 0,5 til 4 prosent.

I disse vertikalene samarbeider GreenCap Solutions med internasjonale selskaper for å finne en passende og skalerbar markedstilpasning.

Bedriften har for tiden et team på 13 personer, og selskapet leverte det første kommersielle internasjonale prosjektet i 2022.

GreenCap Solutions AS

 

Etableringsår:

2016

Antall ansatte:

13 (ni faste og fire innleide)

Omsetning i 2022:

29,7 MNOK (ikke revidert)

Bedriftens e-post:

post@greencap-solutions.com

Bedriftens nettside:

https://greencap-solutions.com/

Kontaktperson:

Ørjan Aukland

Kontaktpersons e-post:

oau@greencap-solutions.com

Kontaktpersons mobiltlf.:

906 55 611