Hopp til innhold

Kommunikasjon

Offshore mobilnett for havbaserte næringer

Kommunikasjon, kontroll og styring av avanserte operasjoner over offshore 4G nett er like relevant for fiskeri som for olje- og gassnæringen.

Equinor startet i 2017 arbeidet med å effektivisere ROV-operasjoner (fjernstyrt undervannsfarkost) gjennom å flytte kontrollen fra felt til land. Dette krevde en høyhastighetsforbindelse mellom ROV-en og kontrollrom. Man hadde allerede høyhastighetsfiber fra plattform til land, men manglet løsning for aksess mellom plattform og ROV.

I samarbeid med Oceaneering og Telenor Maritime ble ideen om å benytte 4G mellom basestasjon og skip med ROV lansert. Senere er dette blitt ytterligere foredlet, slik at det nå kan settes ut en bøye med LTE/4G-modem, som videre er koblet til en ROV parkert i en garasje på havbunnen.

 

Løsningen har dannet modell for ROV-operasjoner
Høyhastighet LTE/4G gir mulighet for høyoppløselig video og minimal forsinkelse på bildestrømmen fra ROV til kontrollrom. Dette er en forutsetning for en sikker ROV-operasjon.

Løsningen har dannet modell for hvordan man foretar ROV-operasjoner på oljefelt. Flere ROV-operatører tilbyr nå tilsvarende løsninger med kontrollrom på land. Oljeservice-/teknologiselskapene ser vesentlige besparelser og effektivisering ved å slippe å sende medarbeidere offshore.

Mindre utslipp, lavere kostnader og tidsbesparende
Bruk av løsningen gir mindre klimautslipp, fordi man delvis unngår bruk av skip (offshore service vessels) for ROV-operasjoner, samt at man benytter færre medarbeidere offshore. Dette medfører redusert helikoptertransport og dermed lavere kostnader på personell, transport og kommunikasjon.

I tillegg er løsningen tidsbesparende siden flere leverandører kan gjøre sine operasjoner uten å sende medarbeidere offshore. Det blir også mindre ventetid og mer forutsigbart, fordi man ikke behøver å ta hensyn til vær og vind i like stor grad.

Voksende marked for styring fra land
Markedet for styring av operasjoner fra land er voksende. Telenor Maritimes mobilnett offshore har vært i drift siden 2015 og betjener oljeselskaper som Equinor, Aker BP, Lundin, ConocoPhillips, Shell og Vår Energi.

kontrollrom

I tillegg benytter de fleste riggselskaper og et stort antall supplybåtrederier Telenor Maritimes LTE-nett. Telenor Maritime sørger også for at alle offshorearbeidere har mobildekning gjennom sine roamingavtaler (flere enn 350). Mannskap på fiskeflåten nyter også godt av et mobilnett offshore.

Telenor Maritime leverer globale kommunikasjonsløsninger til maritime og offshorebaserte virksomheter. Som global mobiloperatør leverer bedriften dekning om bord på skip, oljeplattformer og rigger. I tillegg leveres kommunikasjonsløsninger mellom hav og land basert på satellitt (VSAT), radiolinje og mobilt bredbånd.

Selskapet har en solid posisjon innenfor fire segmenter: ferjer, cruise, offshore og fiskeri.

Telenor Maritime

 

Etableringsår:   

2002

Antall ansatte:

75

Omsetning i 2017:

509 mNOK

Bedriftens tlf.:

+47 37 09 00 00

Bedriftens e-post:

telenormaritime@telenor.com

Bedriftens nettside:

www.telenormaritime.com

Kontaktperson:

Tom Løwehr

Kontaktpersons e-post:

Tom.lowehr@telenor.com

Kontaktpersons mobiltlf.:

+47 995 67 397