Hopp til innhold

Maritim

Fant opp ny løsning for å gjøre løft under vann

Beluga Subsea ville gjøre noe med den evige utfordringen med løfting under vann uten bruk av kran eller luftballonger. Løsningen ble en helt ny måte å utføre løft på.

Den Bryne-baserte bedriften, som springer ut av IKM Technology og IKM Subsea, hadde en idé om å utvikle en løfte-enhet som i prinsippet er veldig enkel: En tett flaske som i utgangspunktet er full av vann. En pumpe brukes til å tømme tanken, og for hver liter vann som går ut, blir enheten én kilo lettere. Oppdriften brukes til å løfte gjenstander under vann.

Økt effektivitet og bedre sikkerhet
Løsningen kalles VBS (Variabel Buoyancy System), eller Variable oppdriftsystemer på norsk. Den er skalerbar fra små enheter med under 50 kilo oppdrift, til 10-15 tonn og kanskje mer.

Systemet gir økt effektivitet og bedre sikkerhet i arbeidsoperasjoner og gir tilgang der kran ikke rekker ned, eller hvor stabilitet i vannsøylen er viktig.

Lavere kostnader, og mindre utslipp
Fordelen for kunden er at de kan bruke kortere tid på felt offshore, noe som gir lavere kostnader, mindre utslipp og dermed økt konkurransekraft. Systemet blir leid ut, og kunden kan velge om de vil leie med eller uten personell.

Det er ingen direkte HMS-utfordringer knyttet til bruken av VBS, og den er basert kun på drivkraft fra en fjernstyrt undervannsfarkost (ROV).

VBS er enkelt å legge inn i arbeidsprosedyrer da det i hovedsak krever prosedyrer for utsetting og opptaking, samt å tilrettelegge for direkte bruk. ROV-kobling er standard utstyr og metodikk.

Globalt marked
Per nå er Equinor og DeepOcean kunder som bruker systemet, men Beluga Subsea har en klar forventning om en økning i antall kunder på grunn av fordelene som systemet gir.

Selskapet har gode partnere og mulighet for å bruke et stort nettverk i markedsføringen av systemet. Det gir mulighet for videre utvikling fordi teknologien har et globalt nedslagsfelt i markeder innen olje og gass, havvind, havbunnsmineralutvinning og oppdrett.

 

 

Etableringsår:

2022

Antall ansatte:

2

Omsetning i 2021

2 MNOK

Bedriftens tlf.:

97560226

Bedriftens e-post:

post@belugasubsea.no

Bedriftens nettside:

BelugaSubsea.no

Kontaktperson:

Jostein H Reinsnos

Kontaktpersons e-post:

Jostein.Reinsnos@belugasubsea.no

Kontaktpersons mobiltlf.:

97560226