Hopp til innhold

Maritim

Kombinerer seil og kran i samme maskin

Nekkar utvikler en kran som kan brukes som seil når kranen ikke er i bruk. Det vil gi ekstra skyv til fartøyet og mindre forbruk av drivstoff.

Kristiansand-baserte Nekkar har sin kjernevirksomhet innen oppdrett, fornybar og skipsløftesystemer der bedriften bruker mekatronikk, (mekanikk, elektronikk og datateknikk) og digitalisering for å utvikle disruptive teknologier som kan gjøre næringer i vekst enda mer bærekraftige, produktive og lønnsomme.

Ideen til seil-modusen på Vector-kranen kom fra et ønske om å utnytte kranen når den ikke er bruk. I dette lå det at parkering på dekk må ta mindre plass, og at skipets dekk kan brukes til andre ting når kranen ikke er i bruk. Det ville også være interessant hvis løsningen kunne gi redusert drivstofforbruk og dermed reduserte klimautslipp.

Vector-kranens seilfunksjon løser alle disse designparameterne, og tilfører kranen helt nye bruksområder som gjør at kranen/seilet er i bruk også når skipet seiler.

Roteres opp mot vinden

Det at selve strukturen til kranen er utformet som et seil som kan roteres mot vinden, vil føre til reduksjon i forbruk av drivstoff. Seilet gir et positivt skyv i fartsretningen til fartøyet. Løsningen med å kombinere kran og seil gjør at fartøyet kan bruke installert utstyr for å oppnå reduksjon i drivstofforbruket uten å gå på kompromiss med hastigheten til fartøyet. Vector er autonom og trenger ingen bistand fra mannskapet under seiling.

Fordelen for kunden er at Vector gir fartøyene mulighet til å spare store mengder drivstoff ved at skipet får en seilmodus, slik at skipets motor kan gå med en lavere belastning samtidig som fartøyet kan holder samme fart som før. Ved å kombinere seil og kran i ett produkt kan løsningen spare mye kost og materiale, som stål og komponenter, sammenlignet med å lage et separat seil og en separat kran. Innovative og bærekraftige løsninger som dette vil gjøre skipet mer attraktivt i markedet.

Søkt om patent
Markedet for Vector-seilkran er stort fordi den kan selges inn i flere markedssegmenter, som havvind servicefartøy (SOV), konstruksjonsfartøy – da som en 3D-kompensert kran, eller som en ren seilkran i cargo- og bulkmarkedet.

Nekkar har en bred kontaktflate til skipsdesignere og redere og er derfor svært godt rustet til å utvikle Vector til å bli et av de ledende produktene i dette segmentet.

Vector seilkran er patentsøkt og er foreløpig kun vist til en begrenset kundegruppe av skipsdesignere og skipseiere. De som har sett detaljene rundt Vector har vist stor interesse og sier de ser nye muligheter for skip som kan kombinere seil og kran i samme maskin. Dette gjelder både nybygg og eksisterende skip.

Nekkar

 

Etableringsår:

1966

Antall ansatte:

82

Omsetning i 2022 (eller siste tilgjengelige tall):

388 mill NOK

Bedriftens e-post:

info@nekkar.com

Bedriftens nettside:

https://nekkar.com/

Kontaktperson:

Ole Falk Hansen

Kontaktpersons e-post:

ole.falk.hansen@nekkar.com

Kontaktpersons mobiltlf.:

+47 988 14 184