Hopp til innhold

Smartby

Løser klimautfordring ved å bruke overskuddsenergi til å drifte datasentre

Globalt er det en utfordring at store mengder naturgass brennes av i stedet for å bruke energien til noe nyttig. Earth Wind & Power fant en løsning på hvordan gassen kunne skape verdi og samtidig redusere klimagassutslipp.

Ideen kom da administrerende direktør Ingvil Smines Tybring-Gjedde, som blant annet er tidligere statssekretær i Olje- og energidepartementet, på mange av sine reiser rundt i verden så hvor mye gass som går til spille ved at den brennes.

Hun satte seg ned sammen med de tre andre gründerne, som har bakgrunn fra oljeselskaper og leverandørindustrien, for å prøve å finne ut hva de kunne bruke gassen til for å skape verdi og samtidig redusere klimagassutslippene. Det ble starten på Earth Wind & Power (EWP).

Omgjør gass til elektrisitet på stedet
Løsningen de fant er å bruke gassen på produksjonsstedet. Teknologien løser problemet ved at gass omgjøres til elektrisitet som brukes til å drifte modulære og skalerbare datasentre som er designet for å tåle tøffe klimaforhold om det er i ørken, offshore, i sump, eller på grunn av kulde.

Produktet som skal tilbys i markedet er dataprosesseringskapasitet, hovedsakelig til universiteter, forskningsmiljø og lokale aktører.

To megatrender koblet sammen
Løsningen har blitt godt mottatt i markedet, og kan også benyttes for overskuddsenergi fra fornybare energikilder. EWP jobber samme med flere av de største globale aktørene innen olje- og gass og fornybar. Bedriften jobber også med europeiske selskaper som er eksperter på data, skybaserte tjenester og cyber-sikkerhet.

Gjennom løsningen blir to megatrender koblet sammen: Digitalisering og energiomstilling. Digitaliseringen av samfunnet krever datasentre som igjen må ha tilgang til store mengder elektrisitet. EWPs løsning gir både tilgang til store mengder energi, og klimagevinst.

EWP samarbeider med UNIDO, som er FNs organisasjon for industriell utvikling, for å utvikle en sertifisering av energieffektiviteten for modulære datasenter. Verdensbanken har signalisert at de ønsker å bli med i dette samarbeidet.

Løsning for uutnyttet overskuddsenergi
Fordelen for kundene er at de får en løsning for sin overskuddsenergi, de trenger ikke å fakle gassen, noe som er en dårlig utnyttelse av en viktig naturressurs.

Løsningen kutter klimagassutslipp, gir en bedre profil på kundenes miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold (ESG), og kan bidra til at lokale aktører får tilgang til dataprosesseringstjenester og skybaserte løsninger.

Globalt marked
EWP har sikret seg tilgang til energi i mange markeder, som i Indonesia, Afrika, Midt-Østen og Nordsjøen. Det man vet er at etterspørselen etter digitale tjenester er raskt voksende over hele verden.

Datasentre legger beslag på mye kraft og nettverk, og i flere markeder er det allerede kamp om å sikre seg kraft og nettilgang for å drifte datasentre.

Fordelen med EWPs løsning er at den bruker overskuddsenergi utenfor strømnettet.

 

Navn: Earth Wind & Power

 

Etableringsår:

2021

Antall ansatte:

4 + 3 konsulenter

Omsetning i 2022 (eller siste tilgjengelige tall):

-20 millioner NOK

Bedriftens tlf.:

94147184

Bedriftens e-post:

 

Bedriftens nettside:

Earth Wind & Power – Earth Wind & Power (earth-wind-and-power.com)

Kontaktperson:

Maryann Løcka

Kontaktpersons e-post:

Maryann@ewp.no