Hopp til innhold

Smartby

Pandemien ga idé til ny «office booking»-løsning

Konciv tok utgangspunkt i logistikkverktøy for bruk i offshore-industrien – til å videreutvikle et nytt system for kontorplanlegging.

Konciv har spesialisert seg på verktøy som forenkler logistikk og bidrar til bedrifters digitale transformasjon. Med utspring i offshore-industriens forsyningskjede, har bedriften utviklet en fleksibel, skybasert plattform som gjør at de kan skreddersy funksjonalitet for samhandling, planlegging og sporing – slik at alle parter involvert i en operasjon får den informasjonen de skal ha.

Konciv er et datterselskap i NorSea-gruppen og del av et samarbeid med Kongsberg Gruppen.

Pandemien ga en «ny normal»
Idéen oppsto som følge av covid-19, da man så utsiktene for den «nye normalen» som har oppstått og etter alt å dømme er kommet for å bli. Noen er på kontoret, andre jobber hjemmefra. Hvordan får du oversikt da? Pandemien har lært selskaper at en tradisjonell, manuell styring av arbeidsplan og arbeidsplass ikke nødvendigvis er den mest effektive. Mer fleksible ordninger fungerer bra for mange, og da trengs det et godt verktøy som sikrer en smidig administrasjon.

Basert på dette fikk Konciv idéen om å videreutvikle logistikkstyringssystemet – opprinnelig utviklet for å ha kontroll på godsflyt – til en app som også kan brukes for folk.

Flere store kunder
Konciv Office Booking er en app som lar brukeren bestille kontorplass på samme måte som når man skal bestille kinobillett eller flybillett. Er det plass til meg på kontoret i morgen? Hvor skal jeg sitte? Hva med lunsj, hev-og-senk-pult? Kort fortalt booker du selv hvordan du ønsker å planlegge arbeidsdagen med noen få tastetrykk på mobilen. Og lederen din får oversikt over hvem som er hvor – og kan planlegge deretter.

Konciv Office Booking.png

AUTOMATISERER: Konciv automatiserer planleggingen av tilgjengelige kontorplasser, bestilling av plass og andre fasilitetstjenester. ILL: Konciv

Teknologien har blitt godt mottatt av markedet, og Konciv har allerede fått mange nye, større kunder til den nye løsningen. Kunder varierer, fra bank og finans til teknologiselskaper og offentlige virksomheter.

Sparer tid, kutter utgifter og øker produktiviteten
Løsningen gir fordeler både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Mer fleksibel tilgjengeliggjøring av kontorplasser gir en enklere hverdag for både den enkelte arbeidstaker og dens ledere; dette medfører at bedriften vil kunne øke produktivitet, spare tid og kutte utgifter til administrasjon og manuelt arbeid samt planlegge og optimalisere arealdisponering og kontorplassering.

Det er også en tilleggsverdi i å kunne tilby sine arbeidstakere en høy grad av fleksibilitet rundt arbeidsplassen.

Løsningen tatt i bruk i flere land
Løsningen passer for alt fra større SMB-bedrifter til store virksomheter. Konciv mener at dette er et marked i vekst som følge av nye behov som har meldt seg etter koronaviruspandemien, hvor man ser at også hjemmekontor fungerer.

Det er noe tidlig å tallfeste hvor mange bedrifter som kommer til å gå over til fleksible kontorløsninger, men basert på den kundemassen bedriften har opparbeidet på kort tid, tyder alt på et markedsbehov i vekst. Løsningen som leveres er standardisert, så det tar kort tid å komme i gang og er lite ressurskrevende fra Koncivs side. Sånn sett kan løsningen raskt skaleres, og den er allerede tatt i bruk i andre land utenfor Norge, som USA og Polen.

Navn:

Konciv

Etableringsår:

2017

Antall ansatte:

12

Omsetning i 2019:

2,1 MNOK

Bedriftens tlf.:

 

Bedriftens e-post:

contactus@konciv.com

Bedriftens nettside:

Konciv.com

Kontaktperson:

Henrik Heggland

Kontaktpersons e-post:

heggland@konciv.com

Kontaktpersons mobiltlf.:

415 34 054