Hopp til innhold

Smartby

Sikrere og mer effektiv håndtering av last

VOCA AS har utviklet unike løsninger for sikrere og mer effektiv lasthåndtering og logistikk, ved bruk av kunstig intelligens og kunstig syn.

Kristiansand-bedriften et KI-teknologiutviklingsselskap som utvikler verktøy for digitalisering, assistert fjernkontroll og autonomi. Hovedproduktene er designet for offshore-industrien, inkludert havner og terminaler. VOCA har jobbet med teknologiutvikling for last-håndtering, løft og logistikk mot olje og gass siden 2009.

Satser på områder med lite innovasjon
Under Covid-19-pandemien ble det gjort en vurdering av strategien til selskapet for å se etter andre markeder hvor teknologien er overførbar.

Selskapet hadde allerede utviklet løsninger som ble brukt på kraner ved oljebaser, derfor var det naturlig å se videre mot andre steder med høyt volum og økende behov for effektivisering av logistikk og lasthåndtering. Havner og terminaler var dermed nærliggende, og bedriften så etter de områdene hvor det var skjedd minst innovasjon.

Containerstablere (reach stackers) som opererer på små og mellomstore havner, ble vurdert som å ha et stort potensial i volum. Teknologiutviklingen har historisk for denne type kjøretøy ligget noe bak utviklingen på andre havnemaskiner. Det skyldes delvis fordi den er komplisert å automatisere, men også fordi den er mest brukt av små og mellomstore havner, som har mindre budsjetter til automasjon enn de store havnene.

Voca people.jpg

André Haddeland (til venstre) ved Seafront Logistics manøvrerer containerstableren utstyrt med Optilifts sensorbaserte kamerasystem, mens Arild Finne fra Optilift observerer ved hans side.

Sparer tid og reduserer risiko
Løsningen for å automatisk identifisere containere som flyttes av containerstablere, og hvor de blir hentet fra og plassert, har flere gevinster for sluttbrukerne, det vil si operatørene av havnene. Blant annet blir det mindre trykking på skjerm i containerstablerne for førerne. Dette sparer både tid, men reduserer også risiko dersom det trykkes mens maskinen kjøres (stille avvik).

Videre kan dataene benyttes til å automatisk bygge kart og digitale tvillinger av havner og terminaler, som åpner opp for bedre kontroll og færre menneskelige feil. En digital tvilling muliggjør også utvikling eller utrulling av programvaresystemer som kan foreslå optimaliseringer av plasseringer og forflytningsjobber. Dette igjen kan redusere slitasje, vedlikehold, tidsbruk, energiforbruk og tidsbruk for skip til kai.

Per i dag er løsningen installert på to containerstablere hos Seafront Logistics AS, operatør ved Kristiansand Havn. Det er per dags dato nettopp blitt kjørt i gang, og bedriften holder på å optimalisere, samt fjerne enkelte utfordringer ved oppstart. Parallelt med dette kjøres en digital kampanje for å avdekke interessen i markedet for løsningen. Kampanjen startet i midten av juni 2023.

Dataene som blir generert kan videre bli benyttet til automatisk oppdatering av digital tvilling, som igjen kan bli utvidet med automatisk planlegging eller forslag til optimaliseringer av driften, som videre kan resultere i færre kjørte kilometer, færre forflytninger av containere, redusert slitasje, redusert energiforbruk og dermed mindre utslipp.

Venter økt aktivitet i havnene
Markedet øker med befolkningsvekst, og de små og mellomstore havnene vil også få høyere aktivitet dersom samfunnet lykkes med å få mer av transporten fra vei til null-utslippsbåter. En del av trafikk-økningen er dermed forventet innen «short sea shipping»-segmentet: mellom små havner, spesielt i Skandinavia. Effektive og miljøvennlige havner er dermed en del av en bærekraftig logistikk- og transportløsning for samfunnet og verden.

VOCA AS har gjennom datterselskapet Optilift AS levert sensor-løsninger til offshore-kraner siden 2014, og har gode muligheter til å levere i et økende marked innen havneverdenen. Bedriftens inntreden i dette markedet er nettopp begynt, det er relativt få store aktører og stor konkurranse, men samtidig stor konservativisme.

Bedriften er vant med både få store aktører og lengre salgsprosesser også fra arbeidet innen olje og gass, og forventer å kunne dra nytte av denne erfaringen også mot havneindustrien. Nettverket innen havner og terminaler er begrenset, derfor vil det blir gjort en kombinasjon av digitale markedskampanjer, deltakelse på messer og konferanser, samt oppsøkende virksomhet for å gjøre markedet kjent med løsningene.

VOCA AS

 

Etableringsår:

Aktivt fra 2008 (stiftet 2006)

Antall ansatte:

18

Omsetning i 2022 (eller siste tilgjengelige tall):

18 MNOK

Bedriftens tlf.:

38 19 83 44

Bedriftens e-post:

post@voca.no

Bedriftens nettside:

https://voca.no

Kontaktperson:

Torbjørn Engedal

Kontaktpersons e-post:

torbjorn@voca.no

Kontaktpersons mobiltlf.:

986 34 111